Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) wordNepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!říci co vlastními slovysay sth in one's own wordsMáte slovo.The floor is yours., It's your turn to speak., (prosím, můžete) Go ahead.slovo od slova opakovat ap.word for/by wordsprosté slovoswear/four-letter word, form. expletivejinými slovy ...in other words ...slovem i písmemboth in spoken and written formnáb. slovo božíthe Word of God
  2. (pokyn, vliv) word(v rozhodování) say
  3. (slib) word (of honour), promisedát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýhighly qualified, vynikající outstanding

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

dělení: dělení slov na řádkuword division, hyphenation

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word

držet: držet slovokeep one's word

pořádek: ling. pořádek slovword order

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

přejatý: přejaté slovoloanword

přízvučný: ling. přízvučné slovostressed word

složený: slovo složené složeninacompound (word)

správný: najít to správné slovofind the right word

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

tvorba: ling. tvorba slovword formation, formation of words

tvoření: ling. tvoření slovword formation

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

vzatý: odborník na slovo vzatýreal expert

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

končit: slova končící na ...words ending in ...

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

silný: silná slovastrong words

sprostý: sprosté slovoswear/four-letter/dirty word, obscenity, zaklení curse (word), form. expletive

úvodní: úvodní slovojediné introductory word, předmluva prologue, úvod introduction

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

vytrhnout: vytrhnout slovo z kontextutake a word out of context

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?

brát: brát koho za slovotake sb at their word

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

předat: předat slovo komu řečníkovigive the floor to sb, řečník v kongresu též yield to sb

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

vážit: vážit (svá) slovaweigh one's words

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

ztratit: ztratit za koho slovo přimluvit seput in a good word for sb