Hlavní obsah

vážit

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat hmotnost) co weigh sth
  2. (mít hmotnost) kolik weigh sth, have a weight of sth, be sth in weightKolik to váží?How much does it weigh?Kolik vážíš?What is your weight?Vážím 70 kilo.I weigh 70 kilos.
  3. kniž.(rozvažovat) co consider, weigh sth

Vyskytuje se v

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

hold: hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si

weight: be sth in weightvážit kolik

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?