Hlavní obsah

vážení

Vyskytuje se v

pán: Vážený pane v dopiseDear Sir

paní: Vážená paní v dopiseDear Madam

vážený: Vážený pane osloveníDear Sir

vážený: Vážení! oslovení organizace ap.Dear Sirs (or Madams)

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vážit: Kolik to váží?How much does it weigh?

vážit: Kolik vážíš?What is your weight?

vážit: Vážím 70 kilo.I weigh 70 kilos.

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vážit: vážit (svá) slovaweigh one's words

dear: BrE Dear sirVážený pane

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

hold: hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si

respectability: statesman of great respectabilityvelmi vážený státník

weight: be sth in weightvážit kolik

weight: weighted averagevážený průměr

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?