Hlavní obsah

vážit

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat hmotnost) co weigh sth
  2. (mít hmotnost) kolik weigh sth, have a weight of sth, be sth in weightKolik to váží?How much does it weigh?Kolik vážíš?What is your weight?, How much do you weigh?Vážím 70 kilo.I weigh 70 kilos.
  3. kniž.(rozvažovat) co consider, weigh sth

Vyskytuje se v

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

hold: hold dearcenit si, vážit si

weight: be sth in weightvážit kolik

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

vážit: How much does it weigh?Kolik to váží?