Hlavní obsah

vážní

Vyskytuje se v

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

nemocný: vážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocnýseriously/terminally/incurably ill

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

vážný: vážná hudbaclassical/serious music

vážný: vážná známoststeady boyfriend/girlfriend

zraněný: lehce/vážně/těžce zraněnýslightly/seriously/badly injured

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

myslet: Myslím to vážně.I mean it., I am in earnest.

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

ranit: být (vážně) raněnbe (seriously) wounded

vážně: vážně nemocnýseriously ill

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

vážný: vážný problémserious problem

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons

vážný: vážná chorobaserious disease

vážný: vážné zraněníserious/major/severe injury

vážný: vážné úmyslyearnest intentions

zaváhat: To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišelYou missed a lot!

známost: mít vážnou známost s kým chodit shave a (steady) o muži girlfriend/o ženě boyfriend, go steady with sb

zranit: vážně/lehce zranit kohoinjure sb seriously/slightly

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

get over: hovor. get over osfnebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

yeah: Oh yeah?Fakt?, Vážně?

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

mean: Do you mean it?Myslíš to vážně?

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

real: (Are you) for real?Jako fakt?, To myslíš vážně?

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.