Hlavní obsah

vážní

Vyskytuje se v

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

nemocný: vážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocnýseriously/terminally/incurably ill

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

zraněný: lehce/vážně/těžce zraněnýslightly/seriously/badly injured

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

mínit: Míním to (zcela) vážně.I mean it., I am in earnest.

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

ranit: být (vážně) raněnbe (seriously) wounded

zaváhat: To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišelYou missed a lot!

známost: mít vážnou známost s kým chodit shave a (steady) o muži girlfriend/o ženě boyfriend, go steady with sb

zranit: vážně/lehce zranit kohoinjure sb seriously/slightly

dangerously: být vážně nemocnýbe dangerously ill

kiss: nebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje kohoAmE, slang. kiss sb off

music: klasická/vážná hudbaclassical/serious music

take: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

time waster: Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.No time wasters(, please)!

yeah: Fakt?, Vážně?Oh yeah?

can: To určitě nemyslíš vážně.You can't be serious.

mean: Myslíš to vážně?Do you mean it?

must: To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?You must be joking!

real: Jako fakt?, To myslíš vážně?(Are you) for real?

serious: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?

trouble: Máme vážné potíže.We are in serious trouble.

vážný: vážná hudbaclassical/serious music