Hlavní obsah

serious [ˈsɪərɪəs]

Vyskytuje se v

music: klasická/vážná hudbaclassical/serious music

can: To určitě nemyslíš vážně.You can't be serious.

trouble: Máme vážné potíže.We are in serious trouble.

havarijní: v havarijním stavuin serious disrepair, oficiálně neobyvatelný condemned, staticky narušený structurally unsound

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vážný: vážná hudbaclassical/serious music

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníserious/slight/fatal injury

serious: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?