Hlavní obsah

slight [slaɪt]

Vyskytuje se v

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

limp: walk with a (slight) limp(lehce) kulhat

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

lisp: She has a slight lisp.Trošku šišlá.

potucha: Nemám (ani) potuchy.I have no idea., I don't have the slightest idea.

šilhat: Trošku šilhá.He has a slight squint.

tušení: Nemám nejmenší tušení.I haven't the faintest/slightest idea.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníserious/slight/fatal injury

mák: ani za mák ani trochunot the slightest bit, not an iota