Hlavní obsah

slight [slaɪt]

Vyskytuje se v

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

limp: walk with a (slight) limp(lehce) kulhat

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

lisp: She has a slight lisp.Trošku šišlá.

nejmenší: not in the least, not in the slightestani v nejmenším

potucha: I have no idea., I don't have the slightest idea.Nemám (ani) potuchy.

šilhat: He has a slight squint.Trošku šilhá.

tušení: I haven't the faintest/slightest idea.Nemám nejmenší tušení.

tušit: I haven't the slightest/faintest idea.Vůbec netuším.

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

mák: not the slightest bit, not an iotaani za mák ani trochu

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem