Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  • (ani jediný) no, not (...) any(ze skupiny) none (of)Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...žádný z nichnone of themvůbec žádnýnone at allvůbec žádný cono sth at allv žádném případě(zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no caseŽádný strach!(Have) no fear!

Vyskytuje se v

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

žádný: vůbec žádnýnone at all

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.It makes no difference.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

vytáčka: Žádné vytáčky!No evasions!

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

způsob: nemít žádné způsobyhave no manners

ořezávátko: nebýt žádné ořezávátko v čembe no slouch at (doing) sth

selanka: Není to žádná selanka.It is not all beer and skittles.

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colour

špás: S tím nejsou žádné špásy.It's not to be trifled with.

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

veškerý: veškerý žádnývůbec žádný no(ne) at all