Hlavní obsah

any [ˈenɪ]

Zájmeno

  1. kterýkoli, jakýkoli, každý z dané skupiny
  2. nějaký v otázce a omezující podmínce... if I find any.... pokud nějaký najdu.
  3. žádný v záporné větěI'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

Příslovce

  • not any v záporných větách zdůrazňuje druhý stupeň přídavného jména nebo příslovceo nic lepší ap.It's not any easier.Není to o nic snazší.

Vyskytuje se v

case: in any casestejně, tak či onak, i tak

case: in any casev každém případě, každopádně, rozhodně

event: in any eventv každém případě, každopádně

long: no longer, not any longerjiž ne

luck: Any luck?, No luck?Povedlo se?, Měl jsi štěstí?

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

more: not any moreuž ne...

now: any day nowkaždou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké době

price: at any priceza každou cenu chtít něco

rate: at any ratealespoň, přinejmenším při srovnání

rate: at any ratev každém případě, rozhodně při zdůraznění poslední věci

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

time: at any timekdykoli, každou chvíli, co nevidět

commitment: without any commitmentnezávazně

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

soon: any time soon, anytime soonv blízké době hl. se záporem

time: any timekdykoliv

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?