Hlavní obsah

now [naʊ]

Příslovce

  1. teď, nyní, právěfrom now onod teď, od této chvíleup to nowdo teď, doposudby nowtouto dobou
  2. hned, okamžitě
  3. , již hl. v ději v minulém časevyjadřuje daný okamžik v té doběI know now ...Už vím ...
  4. now (then) hovor.tak(že), a teď uvození nového tématu

Vyskytuje se v

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

minute: at any minute, any minute nowkaždým okamžikem, co nevidět, každou minutou

moment: at any moment, any moment nowkaždou chvíli, co nevidět, každým okamžikem nastat

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

then: now thentakže, tak ... uvození řeči ap.

account: NOW accountúročený běžný účet, účet s převoditelnými platebními pokyny

by: by nowtouto dobou

bye: Bye for now.Tak zatím (nashle).

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

board: Flight 132 is now boarding.Nastupujte na let 132.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

in: He is not in now.Teď tu zrovna není.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

too: It's too late now.Už je příliš pozdě.

turn: It's my turn now.Teď je řada na mně.

a: now and thentu a tam

: up to now, so faraž dosud

brzy: any minute nowjiž brzy už už

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

doba: by nowtouto dobou

dosud, doposud: up to nowaž dosud

chvíle: from now onod této chvíle

nynějšek: from now on, henceforth, henceforwardod nynějška

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

pro: for now, for the time beingpro teď

tento: by now, at the momenttouto dobou

zatím: See you!, So long!, Bye for now.hovor. Tak zatím. na shledanou

dost: Now I have had enough!Tak teď už toho mám dost!

důchod: He is retired now.Teď je v důchodu.

fofr: hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!Fofrem!

chloupek: It is a shade better now.Už je to o chloupek lepší.

jasný: Is it clear now?Už je to jasné?

najednou: Now you remember?Najednou sis vzpomněl!

ne: Not now. Why not?Teď ne. Proč ne?

teď: from now (on)od teď

ulevit se: He is feeling better now.Už se mu ulevilo.

: You should go now.Už bys měl jít.

velký: You are a big girl now.Už jsi velká holka.

volno: Are you free now?Máš teď volno?

zaletět: I fly to New York now and then.Zaletím si občas do New Yorku.

zrovna: He isn't here right now.Zrovna tu není.

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

pranice: Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!To je slovo do pranice!

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní