Hlavní obsah

Příslovce

  • (up) to(zdůraznění počtu) as many as(o nepočitatelných) as much asMohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.5 až 105 to 10až do/k/poas far as, all the way to, up toaž dosudup to now, so farmokrý až na kůžisoaked to the skinaž moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

Spojka

  1. (když) when(dokud ne) until, tillAž se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.až kdyžonly when
  2. (tolik) so much that

Částice

  1. (poměrně nedávno) only(ne dříve než) not until(pozdě) as late asPřijede až zítra.He won't come until tomorrow.Začal jsem až včera.I started only yesterday.
  2. (ba dokonce) even(hraničící s) bordering on sth

Vyskytuje se v

běda: až bědavelice unspeakably, more than enough

hanba: až hanbavelmi awfully, unspeakably, extremely

na: až navyjádření výjimky except for, but

po: (až) povyjádření meze up to

: až kdyžonly when

do: až do konce(up) to the end

dosud, doposud: až dosudup to now

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

nynějšek: až do nynějškaup to now

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

posedlý: být (až) posedlý čímbe obsessive about sth

přítomnost: až do přítomnostiup to the present

úmor: dřít (až) do úmorutoil hard, work one's fingers to the bone

výjimka: až na malé/nepatrné výjimkywith only/save for minor exceptions

za: (až) za hranicí čehobeyond sth

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

až na: všichni až na tebeeveryone but you

čas: až přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

konec: až na samém konciat the very end

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

odbytý: Až to budu mít odbyté.When I am through with it.

promoknout: Promokli jsme až na kůži.We got soaked to the skin.

příště: Až ji potkáš příště ...When you next see her ...

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

těšit se: Těším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.

uvidět: Nemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.

vyčkat: Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...

vyrůst: Až vyrostu ...When I grow up ...

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

odshora: odshora až dolů celýfrom top to bottom

pata: od hlavy (až) k patě/po patyfrom head/top/tip to toe

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

vidět: Vidím ti až do žaludku.I can see right through you.

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zelenat se: Řval, až se hory zelenaly.He was screaming at the top of his lungs.

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlýfrozen stiff, chilled to the bone

afterthought: dodatečně, až posléze, opožděně říct, učinit ap.as an afterthought

apart: až na to, že... omezující okolnostapart from the fact that ...

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

clear: až úplně nahoruclear to the top

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

comfort: (až) nebezpečně blízkotoo close for comfort

credulity: jít až za hranici uvěřitelnostistretch credulity

daybreak: až do (bílého) ránatill daybreak

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

except: až na to, že, jenže omezeníexcept that

exception: až na pár výjimekwith a few exceptions

far: až do dojít, sahat ap.as far as sth

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

from: od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změnafrom ... to ...

further: až do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakuntil further notice

limit: až do krajnosti, až na doraz po nejzazší mezto the limit(s)

many: (až příliš) mnoho, hodnětoo many

mile: (až) příliš malýmiles too small

obsessive: být (až) posedlý čímbe obsessive about sth

once: až příliš častoonce too often

only: až naonly for

praise: vychvalovat koho/co až do nebepraise sb to the skies

present: až dosudup to the present time

present-day: až do dneška/současnostiup to the present day

rear: být až na konci, být poslední ve frontě ap.be at the rear of sth

recall: (platí) až do odvolání(valid) until recalled

sky-high: vychvalovat co až do nebeextoll sth sky-high

until: až ..., ne dříve než časověnot until ...

uselessness: ... že/až se nedá použít... to the point of uselessness

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

down: až do nejmenšího detailudown to the slightest detail

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

overkill: Je to(ho) až příliš., Je to až přehnané.It is overkill.

seat: Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restauracíWait to be seated, please.

sleep: Spal jsem až do devíti.I slept till nine.

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

up: až do roku 1979up to 1979

when: až přijde časwhen the time comes

drenched: promoklý až na kůžidrenched to the skin

tip: od hlavy až k patěfrom tip to toe