Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho end of sth(fronty ap.) tailaž na samém konciat the very endtřetí od koncethird from the enddruhý od koncelast but one
  2. (skončení) end(ing), close(ukončení) terminationpět kol do koncefive laps to goJe konec.It's over., (čas vypršel) Time is up.na konci devadesátých letin the late ninetiesJeště není konec.It isn't over yet.ke konci stoletíby the end of the centuryna konci lednaat the end of Januarybýt téměř u konce film ap.be almost over
  3. (zakončení) ending(uzavření) conclusion
  4. (smrt) death, end

Vyskytuje se v

bez, beze: bez konceendless, unending

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

do: až do konce(up) to the end

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

začátek: od začátku do koncefrom start to finish

citovat: Cituji ... konec citátu.Quote ... unquote.

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

koncem: koncem devadesátých letin the late nineties

léto: začátkem/koncem šedesátých letin the early/late sixties

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

na: na začátku/konciat the beginning/end

spět: spět ke koncibe drawing to a close

šťastný: film se šťastným koncemfilm with a happy ending

týden: koncem týdneby the end of the week

zdárný: dovést co ke zdárnému koncibring sth to a successful conclusion, finish sth successfully

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

butt: sport. butt-endingbodnutí koncem hole v hokeji

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

close: draw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konci

close: at the close of the dayna konci dne

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

ending: happy endingšťastný konec

finish: from start to finishod začátku do konce

finishing: finishing timekonec pracovní doby

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

misconduct: game misconductosobní trest/vyloučení do konce utkání

over: over and outkonec, přepínám a končím komunikace vysílačkou

quote: quote ... unquotecituji ... konec citátu

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

unquote: quote ... unquotecituji ... konec citátu

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

last: I've left my best wine until last.Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.

late: in the late 1990'sna konci devadesátých let

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

up: Time is up.Čas vypršel., Je konec limitu.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.