Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho end of sth(fronty ap.) tailaž na samém konciat the very endtřetí od koncethird from the enddruhý od koncelast but one
  2. (skončení) end(ing), close(ukončení) terminationpět kol do koncefive laps to goJe konec.It's over., (čas vypršel) Time is up.na konci devadesátých letin the late ninetiesJeště není konec.It isn't over yet.ke konci stoletíby the end of the centuryna konci lednaat the end of Januarybýt téměř u konce film ap.be almost over
  3. (zakončení) ending(uzavření) conclusion
  4. (smrt) death, end

Vyskytuje se v

bez, beze: endless, unendingbez konce

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

do: (up) to the endaž do konce

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

vydržet: zápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the coursevydržet až do konce

začátek: from start to finishod začátku do konce

citovat: Quote ... unquote.Cituji ... konec citátu.

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

léto: in the early/late sixtieszačátkem/koncem šedesátých let

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

spět: be drawing to a closespět ke konci

šťastný: film with a happy endingfilm se šťastným koncem

týden: by the end of the weekkoncem týdne

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

rozum: be at one's wits' endbýt s rozumem v koncích

butt: sport. butt-endingbodnutí koncem hole v hokeji

cliff-hanger: cliff-hanger ending(velmi) napínavý konec

close: draw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konci

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

eighty: late nineteen eightieskonec osmdesátých let dvacátého století

ending: happy endingšťastný konec

finish: from start to finishod začátku do konce

finishing: finishing timekonec pracovní doby

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

misconduct: game misconductosobní trest/vyloučení do konce utkání

over: over and outkonec, přepínám a končím komunikace vysílačkou

quote: quote ... unquotecituji ... konec citátu

rear: be at the rear of sthbýt až na konci, být poslední ve frontě ap.

unquote: quote ... unquotecituji ... konec citátu

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

late: in the late 1990'sna konci devadesátých let

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

twenty: in the late twentieskoncem dvacátých let

up: Time is up.Čas vypršel., Je konec limitu.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

konec: last but onedruhý od konce