Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zemření) deathform. (skon) deceaseeuf. endpřirozená smrtnatural deathtrest smrtideath penalty, capital punishmentnepřátelé na život a na smrtdeadly enemieszemřít násilnou smrtídie a violent death
  2. (zosobnění smrti) Death(smrtka) the Grim Reaper

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtmortal combat

násilný: zemřít násilnou smrtídie a violent death

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

přirozený: přirozená smrtnatural death

rozsudek: rozsudek smrti výrokdeath sentence

trest: práv. trest smrticapital punishment, death penalty

život: otázka života a smrtia matter of life and death

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

pokraj: být na pokraji smrtibe on the brink of death

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

unavený: k smrti unavenýdead tired

unuděný: unuděný k smrtibored to death

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vyděsit: Byl vyděšen k smrti.He was frightened to death.

zastánce: zastánce trestu smrtiadvocate of capital punishment

zbytečný: zbytečná smrtneedless death

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

bored: be bored stiffděsně/k smrti se nudit, umírat nudou

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

camp: death camptábor smrti

close: close to starvationna pokraji smrti hladem

combat: mortal combatboj na život a na smrt

condemn: condemn sb to deathodsoudit koho k smrti

court: court deathkoketovat se smrtí

deadly: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

death: death threatpohrůžka smrti, vyhrožování smrtí

death: death insurancepojištění pro případ smrti/úmrtí

death row: death row inmatesvězňové v celách smrti

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

kick: kick sb to deathukopat koho (k smrti)

mortal: mortal combatboj na život a na smrt

penalty: death penaltytrest smrti

punishable: punishable by deathtrestaný smrtí

sentence: práv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrti

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

torture: torture sb to deathumučit koho (k smrti)

under: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

untimely: untimely deathpředčasná smrt

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

warrant: death warrantpříkaz k popravě, rozsudek smrti