Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zemření) deathform. (skon) deceaseeuf. endpřirozená smrtnatural deathtrest smrtideath penalty, capital punishmentnepřátelé na život a na smrtdeadly enemieszemřít násilnou smrtídie a violent death
  2. (zosobnění smrti) Death(smrtka) the Grim Reaper

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtmortal combat

násilný: zemřít násilnou smrtídie a violent death

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

přirozený: přirozená smrtnatural death

rozsudek: rozsudek smrti výrokdeath sentence

trest: práv. trest smrticapital punishment, death penalty

život: otázka života a smrtia matter of life and death

otřást: Její smrt jím otřásla.He was shaken by her death.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

pokraj: být na pokraji smrtibe on the brink of death

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

souboj: souboj na život a na smrtmortal combat, fight to the death

unavený: k smrti unavenýdead tired

unuděný: unuděný k smrtibored to death

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vyděsit: Byl vyděšen k smrti.He was frightened to death.

zastánce: zastánce trestu smrtiadvocate of capital punishment

zbytečný: zbytečná smrtneedless death

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

accidental: smrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehodypráv. accidental death

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

camp: tábor smrtideath camp

close: na pokraji smrti hlademclose to starvation

combat: boj na život a na smrtmortal combat

condemn: odsoudit koho k smrticondemn sb to death

court: koketovat se smrtícourt death

deadly: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

death: pohrůžka smrti, vyhrožování smrtídeath threat

establish: Testy stanovily příčinu smrti.Tests established the cause of death.

fake: fingovat/zinscenovat svou smrtfake one's own death

flirt: zahrávat si se smrtíflirt with death

immediate: bezprostřední příčina smrtiimmediate cause of death

jaw: vyrvat koho ze spárů smrtisnatch sb from the jaws of death

kick: ukopat koho (k smrti)kick sb to death

mortal: boj na život a na smrtmortal combat

penalty: trest smrtideath penalty

punishable: trestaný smrtí, za který hrozí trest smrti, podléhající trestu smrtipunishable by death

sentence: trest smrti, odsouzení k trestu smrtipráv. death sentence

threat: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

torture: umučit koho (k smrti)torture sb to death

under: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

untimely: předčasná smrtuntimely death

verdict: výrok koronera neuvádějící příčinu smrtiopen verdict

warrant: příkaz k popravě, rozsudek smrtideath warrant

smrt: přirozená smrtnatural death