Hlavní obsah

threat [θret]

Podstatné jméno

  1. to sb/sth hrozba pro koho/co, ohrožení koho/čehoexternal threatvnější hrozba, vnější nebezpečípose a threat to ...představovat hrozbu pro ...
  2. to sb výhrůžka, pohrůžka komuunder threat of deathpod pohrůžkou smrtiissue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

Vyskytuje se v

bomb: pohrůžka bomboubomb threat

death: pohrůžka smrti, vyhrožování smrtídeath threat

strength: analýza předností a slabin projektu, firmy ap.ekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.

under: pod pohrůžkou smrtiunder threat of death

pohrůžka: pod pohrůžkou čehounder threat of sth

prázdný: prázdná hrozbahollow threat

hrozba: představovat hrozbu pro koho/copose a threat to sb/sth

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

vnější: vnější hrozbaexternal threat

threat: vnější hrozba, vnější nebezpečíexternal threat