Hlavní obsah

risk [rɪsk]

Podstatné jméno

  1. of sth riziko, nebezpečí čeho úrazu, nákazy ap.
  2. risk jednání s možnými neblahými následkyekon. risk analysisanalýza rizikassume a riskpřevzít riziko
  3. a good risk důvěryhodný partner pro úvěr ap.bad riskvysoce rizikový partner

Vyskytuje se v

calculated: take a calculated riskvědomě riskovat, risknout to

currency: ekon. currency riskměnové riziko

incur: incur the risk of sthvystavovat se riziku čeho

insured: insured riskpojištěné riziko

place: place sb/sth at riskohrozit, vystavit riziku koho/co

put: put sb/sth at riskvystavit koho/co riziku, ohrozit koho/co

put: put osf at riskvystavit se riziku

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

risknout: risknout tochance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the dark

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

rizikový: med. rizikové těhotenství/skupinyhigh-risk pregnancy/groups

sázka: být v sázcebe at stake/at risk/hovor. on the line

nasadit: nasadit životrisk one's life (and limb)

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

velký: velké rizikohigh risks

vlastní: na vlastní nebezpečíat one's own risk, at one's peril