Hlavní obsah

risk [rɪsk]

Podstatné jméno

  1. of sth riziko, nebezpečí čeho úrazu, nákazy ap.
  2. risk jednání s možnými neblahými následkyekon. risk analysisanalýza rizikassume a riskpřevzít riziko
  3. a good risk důvěryhodný partner pro úvěr ap.bad riskvysoce rizikový partner

Vyskytuje se v

calculated: vědomě riskovat, risknout totake a calculated risk

currency: měnové rizikoekon. currency risk

incur: vystavovat se riziku čeho, riskovat coincur the risk of sth

insured: pojištěné rizikoinsured risk

place: ohrozit, vystavit riziku koho/coplace sb/sth at risk

put: vystavovat se rizikuput osf at risk

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskérrisk taker

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

risknout: risknout tochance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the dark

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

rizikový: med. rizikové těhotenství/skupinyhigh-risk pregnancy/groups

sázka: být v sázcebe at stake/at risk/hovor. on the line

nasadit: nasadit životrisk one's life (and limb)

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

velký: velké rizikohigh risks

risk: Nothing ventured, nothing gained.Risk je zisk.

vlastní: na vlastní nebezpečíat one's own risk, at one's peril