Hlavní obsah

nebezpečí, kniž. nebezpečenství

Podstatné jméno, rod střední

  • (stav) čeho danger of sth(ohrožení) jeopardy(riziko) peril, harm's way, risk, hazard(hrozba) threatHrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...být v nebezpečíbe in dangermimo nebezpečíout of danger, out of harm's wayna vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

Vyskytuje se v

život: být v nebezpečí životabe in peril of one's life

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.

vystavit: vystavit koho nebezpečíput sb in danger, endanger sb, put sb in harm's way

vlastní: na vlastní nebezpečíat one's own risk, at one's peril

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: be put in harm's waybýt vystaven nebezpečí

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

threat: external threatvnější hrozba, vnější nebezpečí

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

danger: in dangerv nebezpečí