Hlavní obsah

nebezpečí

Podstatné jméno, rod střední

  • (stav) čeho danger of sth(ohrožení) jeopardy(riziko) peril, harm's way, risk, hazard(hrozba) threatHrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...být v nebezpečíbe in dangermimo nebezpečíout of danger, out of harm's wayna vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

Vyskytuje se v

život: být v nebezpečí životabe in peril of one's life

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

vystavit: vystavit koho nebezpečíput sb in danger, endanger sb, put sb in harm's way

vlastní: na vlastní nebezpečíat one's own risk, at one's peril

cautionary: varování, upozornění (na nebezpečí) písemnécautionary note

danger: vystavit koho nebezpečí, ohrozit kohoput sb in danger

hazard: v ohrožení, v nebezpečíat hazard

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

threat: vnější hrozba, vnější nebezpečíexternal threat

watch: Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.Watch your step!

nebezpečí: být v nebezpečíbe in danger