Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) one's own, of one's ownof one's own až za podst. jménemmoje vlastní automy own carMám svůj vlastní pokoj.I have a room of my own.
  2. (výhradně patřící ap.) one's/its own(osobní) personal(vchod ap.) separateve vlastní šťávě masoin its own juicena vlastní oči/ušiwith one's own eyes/earspro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use
  3. (pokrevní) full, blood(o biologických potomcích) biological, naturalvlastní bratřifull/blood brothersvlastní dítě/rodičebiological child/parents
  4. (osobně vytvořený) one's ownvlastní podobiznaself-portraitsport. vlastní gólown goal
  5. (tvořící podstatu) real, actual(typický) pro koho/co characteristic, typical of sb/sth, peculiar(skutečný) intrinsic(jméno ap.) properve významu "samotný", "samý" též pomocí itself či proper za podst. jménemling. vlastní jménoproper namevlastním jménem XY rozenýborn XY, (ne pseudonymem ap.) real name XY

Vyskytuje se v

bratr: stepbrother, jeden společný rodič half-brothernevlastní bratr

dcera: stepdaughternevlastní dcera

dítě: stepchildnevlastní dítě

dle: at one's discretiondle vlastního uvážení

matka: stepmothernevlastní matka

nebezpečí: at one's own risk/perilna vlastní nebezpečí

nevlastní: stepchild/stepdaughter/stepsonnevlastní dítě/syn/dcera

oko: with one's own eyesna vlastní oči

otec: stepfathernevlastní otec

přičinění: by one's own effortsvlastním přičiněním

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

sestra: stepsisternevlastní sestra

syn: stepsonnevlastní syn

vinou: through one's own faultvlastní vinou

vlastnit: hold in feepráv. absolutně vlastnit

výběr: of one's (own) choice(po)dle vlastního výběru

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

na: with one's own eyesna vlastní oči

rodič: adoptive/step parentsadoptivní/nevlastní rodiče

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

volba: of one's choicepodle vlastní volby

zájem: in your own interestve tvém/vašem vlastním zájmu

základ: from one's own experiencena základě vlastní zkušenosti

zkušenost: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

elegance: with the grace of one's owns elegancí sobě vlastní

kopat: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

kůže: have first-hand experience of sth, experience sth personallyzažít co na vlastní kůži

pán: be one's own man/master, be a free agentbýt svým vlastním pánem

pěst: do sth on one's own (hook)udělat co na vlastní pěst

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

stát: stand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoestát na vlastních nohou

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

zažít: have first-hand experience of sthzažít co na vlastní kůži

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

creator: be the creator of one's destinybýt strůjcem vlastního osudu

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

en suite: en suite bedroompokoj s vlastním sociálním zařízením v hotelu ap.

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

fire: voj. friendly firepalba z vlastních řad nechtěná

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

improper: mat. improper integralnevlastní integrál

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

one's: of one's ownsvůj vlastní

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

pocket: dip into one's pocket(s)sáhnout do vlastní kapsy

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

possessed: be possessed of sthvlastnit, mít co znalosti, zkušenost ap.

power: under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami

proper: mat. proper subsetvlastní podmnožina

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

rape: marital rapeznásilnění vlastním manželem

repression: self-repressionsebezapření, zapření vlastní přirozenosti

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

self-catering: self-catering apartmentsbyty s možností vlastního vaření

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

sister: half-sister, foster sisternevlastní sestra

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

own: I have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

wherever: Wherever have you been?Kde jsi vlastně byl?

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

leaning: have a leaning towards sthtíhnout k čemu