Hlavní obsah

vyjádřit

Dokonavé sloveso

  1. (slovy ap.) co express(dát slovy najevo) voice sth(jistou formou) put sthvyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words
  2. (projevit) co express sth

Vyskytuje se v

politování: express one's deep regret about sthvyjádřit hluboké politování nad čím

soucit: express one's sympathy with sb, commiserate with sbvyjádřit soucit s kým

uspokojení: express satisfaction with sthvyjádřit uspokojení nad čím

vyjádřit se: She expressed herself precisely.Vyjádřila se přesně.

znepokojení: express concern about sthvyjádřit znepokojení nad čím

express: express osfvyjádřit se

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unavailable: be unavailable for commentodmítat se (k věci) vyjádřit

utterance: give (no) utterance to sth(ne)vyjádřit co

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy