Hlavní obsah

ukázat

Dokonavé sloveso

  1. (k prohlédnutí) co komu show sb sth, sth to sb, let sb see sth(provést po) show sb round sth(doklady ap.) produce(předvést) demonstrate sth to sb(jinak skryté) expose sth to sbUkaž (mi to).Let me see (it).Ukážu vám město.I will show you round the city.
  2. (prstem ap.) na koho/co point at sb/sth, point (to)ukázat komu cestushow sb the way
  3. (dát najevo) show(jasně) manifest, display
  4. (údaje ap.) show, indicate(zařízení hodnotu též) read
  5. (podat důkaz) prove, show sth
  6. ukaž, ukažte hovor.(podívám se) let me seeukaž, ukažte hovor.(dej mi to) give it to me

Vyskytuje se v

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

podívat se: Ukaž, podívám se na to.Let me see.

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

ukázat se: Ukázalo se, že ...It emerged that ...

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

loket: ukázat komu zač je toho loketsort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádaturn one's back on sb

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

reveal: reveal osf/itself to beukázat se být kým/čím

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

let: Let me see it.Ukaž mi to.

point: She pointed at me.Ukázala na mě.

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

see: Let me see (it).Ukaž(te) (mi to).

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.