Hlavní obsah

ukázat

Dokonavé sloveso

  1. (k prohlédnutí) co komu show sb sth, sth to sb, let sb see sth(provést po) show sb round sth(doklady ap.) produce(předvést) demonstrate sth to sb(jinak skryté) expose sth to sbUkaž (mi to).Let me see (it).Ukážu vám město.I will show you round the city.
  2. (prstem ap.) na koho/co point at sb/sth, point (to)ukázat komu cestushow sb the way
  3. (dát najevo) show(jasně) manifest, display
  4. (údaje ap.) show, indicate(zařízení hodnotu též) read
  5. (podat důkaz) prove, show sth
  6. ukaž, ukažte hovor.(podívám se) let me seeukaž, ukažte hovor.(dej mi to) give it to me

Vyskytuje se v

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

podívat se: Ukaž, podívám se na to.Let me see.

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

ukázat se: Ukázalo se, že ...It emerged that ...

loket: ukázat komu zač je toho loketsort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's ear

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádaturn one's back on sb

eyeful: (po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na cogive sb an eyeful of sth

indication: naznačit, nepřímo ukázat cogive an indication of sth

reveal: ukázat se být kým/čímreveal osf/itself to be

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

let: Ukaž mi to.Let me see it.

point: Ukázala na mě.She pointed at me.

prove: Ukázalo se, že je tomu tak.It proved to be the case.

see: Ukaž(te) (mi to).Let me see (it).

show: Něco vám ukážu.Let me show you something.

ukázat: ukaž, ukažtepodívám se let* me see*, dej mi to give* it to me