Hlavní obsah

let [let]

Slovesopt&pp let

 1. nechat, dopustit co stát se ap.Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.
 2. sb do sth dovolit komu co, nechat koho udělat coLet me see it.Ukaž mi to.Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej
 3. sb swh pustit koho kam dovnitř, ven ap.
 4. let me vyjadřuje zdvořilou nabídkudovol(te) mi (, abych)
 5. let's, let us vyjadřuje výzvurozkazovací způsob pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme!
 6. , nechť vyjádření doporučení nebo žádostiLet them not send it.Ať to neposílají.
 7. BrEpronajmout, dát k pronájmurooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

Fráze

 1. let alone natož, neřkuli, nemluvě o
 2. let sb/sth be nechat být koho/co
 3. let go of sb/sth pustit, přestat držet koho/co
 4. let go of sth nechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím
 5. let go of sth vzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.
 6. let it go nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit
 7. let osf go uvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu
 8. let osf go zpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby
 9. let sb know dát vědět komu
 10. let slip prořeknout se, nechtěně vyzradit informaci
 11. let loose vydat, vypustit zvuk ap.

Vyskytuje se v

cat: pustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzraditlet the cat out of the bag

face: Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.Let's face it

fly: at sb with sth vyletět na koho, pustit se do koholet fly

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

let: dovol(te) mi (, abych)let me

let down: zklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit sliblet sb down

let in: pustit dovnitř, vpustit koholet sb in

let in on: sth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.let sb in on

let into: sth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu colet sb into

let off: sth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělatlet sb off

say: řekněme, například, dejme tomu uvození(let's) say

see: okamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.let's/let me see

side: (u)dělat ostudu rodině, známým ap.let the side down

slide: nechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na colet sth slide

slip: (nechtěně) prozradit, prokecnout, provalit colet slip sth

steam: vybít se, uvolnit se, odreagovat selet off steam

bar: odstranit veškeré zábranylet down all the bars

in: prozradit komu co, zasvětit koho do čeholet sb in on sth

lead: pustit psa z vodítkalet the dog off the lead

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

sight: nespustit koho z očínot let sb out of one's sight

sweat: přen. (nechat) podusit koholet sb sweat

yell: zařvat, zakřičet, vykřiknoutlet out a yell

clear: Aby bylo jasno...Let me be clear ...

explain: Dovolte, abych vám to vysvětlil.Let me explain it to you.

finish: Nech(te) mě domluvit.Let me finish.

flip: Hodíme si korunou.Let's flip for it.

get out: Vypadneme odsud.Let's get out of here.

go: Pojďme se projít.Let's go for a walk.

guess: Nech mě hádat.Let me guess.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

hope: Doufejme, že ...Let's hope that ...

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

introduce: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

let out: Upšoukl si., Uprdl si.He let one out.

let's: Pojďme., Jdeme.Let's go.

outta: Vypadneme odsud.Let's get outta here.

pass: Nech mě projít.Let me pass.

place: Pojďme ke mně.Let's go to my place.

show: Něco vám ukážu.Let me show you something.

start: Tak jdeme na to! začnemeLet's get started!

subject: Opusťme toto téma.Let's drop this subject.

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

assume: předpokládejme, že...let's assume