Hlavní obsah

let [let]

Slovesopt&pp let

 1. nechat, dopustit co stát se ap.Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.
 2. sb do sth dovolit komu co, nechat koho udělat coLet me see it.Ukaž mi to.Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej
 3. sb swh pustit koho kam dovnitř, ven ap.
 4. let me vyjadřuje zdvořilou nabídkudovol(te) mi (, abych)
 5. let's, let us vyjadřuje výzvurozkazovací způsob pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme!
 6. , nechť vyjádření doporučení nebo žádostiLet them not send it.Ať to neposílají.
 7. BrEpronajmout, dát k pronájmurooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

Fráze

 1. let alone natož, neřkuli, nemluvě o
 2. let sb/sth be nechat být koho/co
 3. let go of sb/sth pustit, přestat držet koho/co
 4. let go of sth nechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím
 5. let go of sth vzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.
 6. let it go nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit
 7. let osf go uvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu
 8. let osf go zpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby
 9. let sb know dát vědět komu
 10. let slip prořeknout se, nechtěně vyzradit informaci
 11. let loose vydat, vypustit zvuk ap.

Vyskytuje se v

assume: let's assumepředpokládejme, že...

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb with sth vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let down: let sb downzapříčinit neúspěch, být příčinou neúspěchu koho

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

let off: let sb offdát mírný trest

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sth(nechtěně) prozradit, prokecnout, provalit co

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

let down: let down the anchorspustit kotvu

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí

sweat: let sb sweatpřen. (nechat) podusit koho

yell: let out a yellzařvat, zakřičet, vykřiknout

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

flip: Let's flip for it.Hodíme si korunou.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hair: Let your hair down!Odvaž se (strošku)!

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

hope: Let's hope that ...Doufejme, že ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

let out: He let one out.Upšoukl si., Uprdl si.

let's: Let's go.Pojďme., Jdeme.

let's: Let's not argue.Nehádejme se.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

place: Let's go to my place.Pojďme ke mně.

see: Let me see (it).Ukaž(te) (mi to).

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

start: Let's get started!Tak jdeme na to! začneme

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.