Hlavní obsah

side [saɪd]

Podstatné jméno

 1. strana místo vedle něčehoon the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.the sides of sb's mouthkoutky ústsunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko
 2. bok auta ap., stěna domu ap., boční částput sth on its sidepoložit co na bokThis side up.Neklopit. nápis na balíku
 3. (vnitřní) strana nádoby ap.
 4. (o)kraj, boklean over the sidenaklonit se přes okrajIt's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.
 5. bok část těla
 6. be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.
 7. strana papíru ap., stránka napsaného textu
 8. strana v konfliktu ap.
 9. of sth stránka, aspekt čeho situace ap.

Předložka

 • this side of sth před čím časově

Fráze

 1. side by side vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech
 2. BrElet the side down (u)dělat ostudu rodině, známým ap.
 3. from side to side ze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.
 4. be on sb's side být na čí straně ve sporu, válce ap.
 5. get on the wrong side of sb znepřátelit si koho, rozlít si to u koho
 6. on the side bokem vedle hlavní činnosti, navíc (k tomu)
 7. hl. AmEon the side jako přílohu něco k jídlu
 8. put sth to one side odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc, podružná věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

sunny: sunny side of sthsvětlá/kladná stránka věci

elevation: side elevationbokorys

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bok: z bokufrom the side

bok: pohled z boku profilside view

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

doprovodný: doprovodný program k akciside events

klopit: Neklopit! na krabici ap.This side up!

kolej: vedlejší kolejsiding, i přen. sidetrack, výhybná spur track

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

popukání: k popukání legračníside-splitting, hilarious

protější: na protější straněon the opposite side

rub: rub mincereverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tails

strana: čelní stranafront side, face

strana: rubová/lícová stranareverse/obverse (side)

strana: pravá strana ulice ap.right-hand side

strana: protější stranathe opposite side

strana: na druhé straněon the other side

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)

stránka: stinná/světlá stránka čehothe darker/bright side of sth

účinek: vedlejší účinkyside effects

udělat: udělat ostudu komurodině, známým ap. let the side down, disgrace sb

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

vedlejší: vedlejší účinkyside effects

vedlejší: dopr. vedlejší silniceside road

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

vítr: boční vítrside wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswind

volský: gastr. volské okofried egg, sunny side up egg

vrchní: vrchní stranaupper side, líc obverse

zadní: zadní strana čehoback (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu verso

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

bokovka: Má nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

píchat: Píchá mě v boku.I have a stitch in my side.

postranní: postranní uličkaside street, bystreet

postranní: postranní dveřeside door

průvodní: průvodní jevnežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndrome

přes, přese: naklonit se přes okrajlean over the side

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

přiklonit se: přiklonit se na čí stranutake sb's side

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

stranit: Vždycky mu stranila.She has always sided with him.

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

ulice: postranní/vedlejší uliceside street

vedlejší: vedlejší vchodside entrance

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

vlevo: vlevo od vásto your left, on your left-hand side

vyvolat: vyvolat vedlejší účinkyproduce side effects

zajet: zajet ke kraji vozovkypull over to the side

bok: bok po bokupracovat ap. side by side, shoulder to shoulder, vedle sebe abreast, alongside

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

druhý: druhá strana mincethe other side of the coin

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

rub: Vše má svůj rub i líc.There are two sides to everything.

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

trn: být komu trnem v okube a thorn in sb's side