Hlavní obsah

side [saɪd]

Podstatné jméno

 1. strana místo vedle něčehoon the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.the sides of sb's mouthkoutky ústsunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko
 2. bok auta ap., stěna domu ap., boční částput sth on its sidepoložit co na bokThis side up.Neklopit. nápis na balíku
 3. (vnitřní) strana nádoby ap.
 4. (o)kraj, boklean over the sidenaklonit se přes okrajIt's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.
 5. bok část těla
 6. be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.
 7. strana papíru ap., stránka napsaného textu
 8. strana v konfliktu ap.
 9. of sth stránka, aspekt čeho situace ap.

Předložka

 • this side of sth před čím časově

Fráze

 1. side by side vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech
 2. BrElet the side down (u)dělat ostudu rodině, známým ap.
 3. from side to side ze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.
 4. be on sb's side být na čí straně ve sporu, válce ap.
 5. get on the wrong side of sb znepřátelit si koho, rozlít si to u koho
 6. on the side bokem vedle hlavní činnosti, navíc (k tomu)
 7. hl. AmEon the side jako přílohu něco k jídlu
 8. put sth to one side odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok, pravý bok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

elevation: side elevationbokorys

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bok: from the sidez boku

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

doprovodný: side eventsdoprovodný program k akci

klopit: This side up!Neklopit! na krabici ap.

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

protější: on the opposite sidena protější straně

rub: reverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tailsrub mince

strana: front side, facečelní strana

stránka: the darker/bright side of sthstinná/světlá stránka čeho

účinek: side effectsvedlejší účinky

udělat: rodině, známým ap. let the side down, disgrace sbudělat ostudu komu

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

vedlejší: side effectsvedlejší účinky

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

vítr: side wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswindboční vítr

volský: fried egg, sunny side up egggastr. volské oko

vrchní: upper side, líc obversevrchní strana

zadní: back (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu versozadní strana čeho

zrcátko: rear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirrormotor. zpětné zrcátko

píchat: I have a stitch in my side.Píchá mě v boku.

postranní: side street, bystreetpostranní ulička

průvodní: nežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndromeprůvodní jev

přes, přese: lean over the sidenaklonit se přes okraj

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

přiklonit se: take sb's sidepřiklonit se na čí stranu

stavět se: support sb, back sb up, side with sbstavět se na čí stranu

stranit: She has always sided with him.Vždycky mu stranila.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

ulice: side streetpostranní/vedlejší ulice

vítězný: winning side, ve volbách winning partyvítězná strana

vlevo: to your left, on your left-hand sidevlevo od vás

vyvolat: produce side effectsvyvolat vedlejší účinky

zajet: pull over to the sidezajet ke kraji vozovky

druhý: the other side of the coindruhá strana mince

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

tlačenice: know one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropesvyznat se v tlačenici

trn: be a thorn in sb's sidebýt komu trnem v oku