Hlavní obsah

stavět se

Nedokonavé sloveso

  1. (vzpřimovat se) stand (up)stavět se na hlavustand on one's head
  2. (zaujímat urč. místo) kam standi přen. place osf swhstavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up
  3. (zaujímat stanovisko) take a stand, k čemu assume an attitude to sthstavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sthstavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

Vyskytuje se v

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor