Hlavní obsah

stavění

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

horečnatý: horečnatý stavfeverishness, febricity

křečový: křečový stavseizure

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

tkalcovský: tkalcovský stav(weaving) loom

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

šokový: med. šokový stavstate of shock

balance: účetní stavekon. accounting balance

circular: kruhový (tkalcovský) stavtech. circular loom

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

full-time: konečný stav, konečné skóre zápasu ap.full-time score

gravity: nulová přitažlivost, stav beztížefyz. zero gravity

health: zdravotní stavstate of health

loom: tryskový stavjet loom

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

portray: stavět se do role, dělat ze sebe kohoportray osf as sth

position: hotovostní pozice, stav běžného účtuekon. cash position

score: konečný stav sportovního utkánífinal score

shuttle: člunkový stavtext. shuttle loom

state: stav ohrožení, mimořádný stavstate of emergency

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

wartime: válečný stav nouzewartime emergency

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

put: Řadí/Staví zdraví před peníze.She puts health before/above money.