Hlavní obsah

stavění

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

horečnatý: horečnatý stavfeverishness, febricity

křečový: křečový stavseizure

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

stav: výjimečný stavstate of emergency

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth

stavět: stavět na čajput the kettle on

tkalcovský: tkalcovský stav(weaving) loom

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stav: sport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?

stavět: stavět sněhulákabuild/make a snowman

stavět: stavět koho na nohyhelp sb to stand up

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

stavět se: stavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up

stavět se: stavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sth

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

šokový: med. šokový stavstate of shock

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

circular: tech. circular loomkruhový (tkalcovský) stav

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

gravity: fyz. zero gravitynulová přitažlivost, stav beztíže

health: state of healthzdravotní stav

health: ill healthšpatný zdravotní stav

loom: jet loomtryskový stav

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

reading: meter readingsstav(y) měřičů spotřeby ap.

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor

shuttle: text. shuttle loomčlunkový stav

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

state: state of weightlessnessstav beztíže

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

make up: make up the numbersdoplnit počty/stav do požadované výše