Hlavní obsah

stavět se

Nedokonavé sloveso

  1. (vzpřimovat se) stand (up)stavět se na hlavustand on one's head
  2. (zaujímat urč. místo) kam standi přen. place osf swhstavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up
  3. (zaujímat stanovisko) take a stand, k čemu assume an attitude to sthstavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sthstavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

Vyskytuje se v

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu