Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) co build, construct, make(konstrukci) set up(stan) pitch sthstavět sněhulákabuild/make a snowman
  2. (umísťovat) co kam put, place, position sth swhstavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sthstavět na čajput the kettle on
  3. (vzpřimovat) co stand sth, put sth upright(vztyčovat pomník) raise sthstavět koho na nohyhelp sb to stand up
  4. (vycházet z něčeho) (co) na čem build (sth) on sth
  5. (sestavovat) co assemble, put together, set up sth
  6. (uvádět do situace) koho place, put sb
  7. (mít zastávku) stop, halt(spoj ve stanici) callVlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

horečnatý: horečnatý stavfeverishness, febricity

křečový: křečový stavseizure

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

stav: výjimečný stavstate of emergency

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

tkalcovský: tkalcovský stav(weaving) loom

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stav: sport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

stavět se: stavět se do fronty lidéBrE queue/AmE line up

stavět se: stavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sth

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

šokový: med. šokový stavstate of shock

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

circular: tech. circular loomkruhový (tkalcovský) stav

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

gravity: fyz. zero gravitynulová přitažlivost, stav beztíže

health: state of healthzdravotní stav

health: ill healthšpatný zdravotní stav

loom: jet loomtryskový stav

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

reading: meter readingsstav(y) měřičů spotřeby ap.

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor

shuttle: text. shuttle loomčlunkový stav

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

state: state of weightlessnessstav beztíže

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

make up: make up the numbersdoplnit počty/stav do požadované výše