Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) co build, construct, make(konstrukci) set up(stan) pitch sthstavět sněhulákabuild/make a snowman
  2. (umísťovat) co kam put, place, position sth swhstavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sthstavět na čajput the kettle on
  3. (vzpřimovat) co stand sth, put sth upright(vztyčovat pomník) raise sthstavět koho na nohyhelp sb to stand up
  4. (vycházet z něčeho) (co) na čem build (sth) on sth
  5. (sestavovat) co assemble, put together, set up sth
  6. (uvádět do situace) koho place, put sb
  7. (mít zastávku) stop, halt(spoj ve stanici) callVlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

Vyskytuje se v

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

horečnatý: horečnatý stavfeverishness, febricity

křečový: křečový stavseizure

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

sněhulák: stavět/postavit sněhulákamake a snowman

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

tkalcovský: tkalcovský stav(weaving) loom

zdravotní: zdravotní stavstate of health

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět se: stavět se na hlavustand on one's head

šokový: med. šokový stavstate of shock

balance: účetní stavekon. accounting balance

cast: stavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.cast osf as sth

circular: kruhový (tkalcovský) stavtech. circular loom

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

full-time: konečný stav, konečné skóre zápasu ap.full-time score

gravity: nulová přitažlivost, stav beztížefyz. zero gravity

health: zdravotní stavstate of health

loom: tryskový stavjet loom

make out: uvést argumenty/stavět se proti čemumake out a/one's case against sth

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

portray: stavět se do role, dělat ze sebe kohoportray osf as sth

reading: stav(y) měřičů spotřeby ap.meter readings

score: konečný stav sportovního utkánífinal score

set: vzdorovat, stavět se na odpor(be) set at defiance

shuttle: člunkový stavtext. shuttle loom

state: stav ohrožení, mimořádný stavstate of emergency

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

wartime: válečný stav nouzewartime emergency

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

put: Řadí/Staví zdraví před peníze.She puts health before/above money.

make up: doplnit počty/stav do požadované výšemake up the numbers

stavět: stavět co na odivexhibit, flaunt, parade, show off sth