Hlavní obsah

attitude [ˈætɪˌtjuːd]

Podstatné jméno

  • to(wards) sth/sb postoj, stanovisko, přístup k čemu/komuWhat is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?attitude researchvýzkum postojů spotřebitelůattitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálkahave an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)strike an attitudezaujmout pózu

Vyskytuje se v

casual: bezstarostný/lhostejný přístup k čemucasual attitude to sth

evidence: Jejich postoj se projevuje v ...Their attitude is evidenced in ...

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth, take an attitude to sth

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

attitude: výzkum postojů spotřebitelůattitude research