Hlavní obsah

evidence [ˈevɪdəns]

Podstatné jméno

  1. of sth důkaz, známka čeho
  2. práv.důkaz(y) usvědčující ap.netvoří mn. číslo, jeden důkaz je piece of evidencecall sb in evidencepovolat koho jako svědka

Fráze

  1. práv.give evidence svědčit, vypovídat u soudugive evidence under oathvypovídat pod přísahou

Vyskytuje se v

křivý: křivé svědectvíperjury, false testimony/evidence

podpůrný: práv. podpůrný důkazsupporting evidence

svědčit: křivě svědčitgive false evidence

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

shromáždit: shromáždit důkazygather evidence

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

body: práv. body of evidencedůkazní materiál(y)

collect: práv. collect evidenceshromažďovat důkazy

confession: práv. confession evidencepřiznání jako usvědčující důkaz bez přímých důkazů

empirical: empirical evidenceempirické důkazy

fake: faked evidencezfalšované důkazy

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

hear: hear evidencevyslechnout svědky/svědectví

insubstantial: insubstantial evidenceneprůkazné důkazy

irrefutable: irrefutable evidencenezvratný důkaz

oral: give oral evidence to sbvypovídat před kým

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

prima facie: práv. prima facie evidenceevidentní důkaz

produce: produce evidencepředložit důkaz(y)

record: record keepingvedení evidence

scant: scant evidencenedostatečné důkazy

secondary: práv. secondary evidencevedlejší důkazy

sufficient: práv. sufficient evidencedostatečné důkazy

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

tenuous: tenuous evidencechabý důkaz

unsupported: theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy

weight: the weight of evidencezávažnost důkazů