Hlavní obsah

usoudit

Vyskytuje se v

inference: úsudkem, vyvozením, dedukcí, v uvození z čehož lze usouditby inference

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...