Hlavní obsah

conclusion [kənˈkluːʒən]

Vyskytuje se v

foregone: foregone conclusion(předem) jasná/hotová/rozhodnutá věc/záležitost

come: come to a conclusiondojít k závěru

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.