Hlavní obsah

to

Částice

  • pomocí vytýkací vazby

Vyskytuje se v

a: a to, a sicejmenovitě namely, that is

balit: balit toco končit v práci knock off, definitivně BrE pack (it) in, vzdávat give* up sth

co: čím - tímstupňování the ... the ...

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam make* it to sth, dosáhnout achieve sth

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se get* swh, rise* to sth, hl. AmE make* sth

nandat: nandat toporazit komu thrash, hammer sb

natřít: natřít tozvítězit komu lick sb, wipe the floor with sb, have* sb for breakfast

a: tu a tamnow and then

: ať je (to) ... nebobe it ... or

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v době (somewhere) along the line

během: během toho co ...while ...

co: čím více, tím lépethe more the better

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

doba: od dobyfrom that time on, since then

doba: do dobyuntil then

doba: tou dobouby then, by that time

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dupnout: dupnout na to/plynstep on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot down

hrotit: hrotit topush it/the issue

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

jít: Jdi na to/věc.Go for it.

klid: To chce klid.Take it easy!

kromě: kromě toho nadtomoreover, besides, navíc in addition to that, on top of that

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

mimo: mimo tobesides that, navíc moreover, in addition to that, on top of that

místo: místo tohoinstead

mít: mám za to, že ...I think that ...

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

namířit: namířit si to kamhead for sth

namísto: namísto tohoinstead

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

ale: To je ale auto!What a car!

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

Angličan: Je to Angličan.He's English.

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

bát se: Toho bych se nebál.I wouldn't worry about that.

bavit: Baví mě to.I enjoy it.

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

bez, beze: To je bez debaty.No doubt about that.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.It looks great/perfect.

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

Brit: Je to Brit.He's British.

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

být: Není to daleko.It is not far away.

být: Bylo to dávno.It was a long time ago.

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her.

být: Co je ti?What's the matter with you?

být: Je mi to divné.I find it strange.

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?