Hlavní obsah

dokázat

Dokonavé sloveso

  1. (tvrzení ap.) co prove sth(oficiálně) establish(ukázat) demonstrate
  2. (zvládnout) manage sth(dosáhnout) achieve(být schopen) be able to do sthform. contrive to do sthDokázali jsme to!We made it!Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.dokázat to(zvládnout) hovor. make it, do it, (uspět) succeed, (vyhrát ap.) pull it off
  3. (předvést) show sth

Vyskytuje se v

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

prove: Prove me wrong!Dokaž, že nemám pravdu!