Hlavní obsah

prove [pruːv]

Vyskytuje se v

identity: prove one's identityprokázat svoji totožnost, legitimovat se

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

useful: prove (to be) usefulosvědčit se v užití

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

point: make/prove one's pointprokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo