Hlavní obsah

improve [ɪmˈpruːv]

Vyskytuje se v

lepšit se: The weather is improving.Počasí se lepší.

moc: He improved a lot.Moc se zlepšil.

vylepšit: It has been vastly improved.Bylo to výrazně vylepšeno.

zdokonalit se: He improved his English.Zdokonalil se v angličtině.

zlepšit se: He improved his English substantially.Výrazně se zlepšil v angličtině.