Hlavní obsah

prove [pruːv]

Vyskytuje se v

identity: prove one's identityprokázat svoji totožnost, legitimovat se

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

useful: prove (to be) usefulosvědčit se v užití

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.

nevina: prove sb's innocenceprokázat čí nevinu

prokázat: prove one's identityprokázat svoji totožnost

ukázat se: It proved to be very difficult.Ukázalo se to být velmi těžké.

usvědčit: prove sb a liarusvědčit koho ze lži

naprázdno: vniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handedvyjít naprázdno

point: make/prove one's pointdokázat/prokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo