Hlavní obsah

prove [pruːv]

Vyskytuje se v

point: make/prove one's pointdokázat/prokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo

identity: prove one's identityprokázat svoji totožnost, legitimovat se

innocence: prove one's innocencedokázat svou nevinu

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

proven: práv. not provenneprokázaný verdikt ap.

useful: prove (to be) usefulosvědčit se v užití

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

nevina: prokázaná nevinaproven innocence

prokázat: prokázat svoji totožnostprove one's identity

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

usvědčit: usvědčit koho ze lžiprove sb a liar

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed