Hlavní obsah

ukázat se

Vyskytuje se v

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

reveal: reveal osf/itself to beukázat se být kým/čím

prove: It proved to be the case.Ukázalo se, že je tomu tak.