Hlavní obsah

show [ʃəʊ]

Slovesopt showed, pp shown/showed

 1. ukázat, ukazovat průzkum ap.
 2. sth znázorňovat, zachycovat co o obrázku, tabulce ap.Let me show you something.Něco vám ukážu.
 3. sb swh zavést, doprovodit, uvést koho kamI was shown to her office.Zavedli mě do její kanceláře.
 4. sb how to do sth předvést komu jak (u)dělat co
 5. být vidět, ukázat (se)The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.
 6. projevit, prokázat cit ap., projevit se
 7. sth jevit co známky čeho ap.show itselfprojevovat (se), ukazovat se vlastnost
 8. vykázat, vykazovat zisk, zůstatek ap.
 9. show (up) AmEobjevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověku
 10. dávat hru ap.

Podstatné jméno

 1. of sth projev, demonstrace, ukázka čeho citu, vlastnosti ap.show of forcedemonstrace sílymake a show of sthpředvést, předvádět co okázale, projevovat, předstírat, demonstrovat hl. falešně
 2. (just) for show(jen) pro/na efekt
 3. pořad, program televizní ap., hl. zábavný
 4. show, (zábavné) představení, koncert
 5. výstava, přehlídka uměleckých děl ap.fashion showmódní přehlídkadog showvýstava psůbe on showbýt vystaven obraz ap.

Fráze

 1. show of hands hlasování zdvižením ruky
 2. have sth to show for sth moci se čím pochlubithave something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.
 3. I'll show you! ti ukážu! pohrůžka

Vyskytuje se v

colour: vybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti kohoshow one's true colours

show: objevit se, ukázat se kde, přijít kam o člověkushow (up)

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

show in: uvést, zavést koho do pokoje ap.show sb in

show up: udělat ostudu komu, ztrapnit kohoshow sb up

variety: varieté, varietní představení, estrádavariety (show)

window: výloha, výkladní skříň, výklad(display) window, show window

compilation: střihový pořadcompilation show

dating: televizní seznamka, seznamovací pořad(TV) dating show

displeasure: projevit nelibostshow one's displeasure

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

interest: projevit zájem o coshow interest in sth

moderation: postupovat s rozumem/umírněně/s rozvahouexercise/show moderation

one-man: sólové představeníone-man show

profit: vykázat ziskekon. show a profit

promise: vypadat slibněshow promise

round: provést koho po městě, domě ap.show sb round

shadow: stínohrashadow show

slide: promítání diapozitivů, prezentace s diapozitivyslide show

trade: odborný veletrhtrade show

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

host: (Pořad) uvádí...(The show is) Hosted by...

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

present: show uváděná ... kýmshow presented by ...