Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (udat) state(říct) say(důvody ap.) give(cenu ap.) quote(zmínit) mention(zapsat do formuláře ap. též) indicate(citovat ap.) quote, citeuvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést jednotlivě/po položkáchitemize
  2. (do jistého stavu) put, set, bring in(to) sthuvést do rozpakůembarrass, discomfit sbuvést v omyl kohomislead sb, (oklamat) deceive sbuvést do pohybu coset sth in motionuvést co do provozuput sth into operationuvést co ve známostmake sth known
  3. (nové dílo ap.) introduce, bring out(představit publiku) present(divadelní hru) put on (the stage), produce, mount(na program) put on(návrh) bring forward
  4. (začlenit, zavést) introduce, put(vypustit na trh ap.) launch(do distribuce) releasebýt uvedenbe introduced, (vyjít) come out, (na trh) be launched
  5. (na místo ap.) koho kam usher, show sb swh(do místnosti) show inUvedl je dovnitř.He showed them in.
  6. (do společnosti ap.) koho introduce sb
  7. (výstup ap.) introduce(předmluvou ap.) preface
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho installkniž.(slavnostně) induct

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight