Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (chod podniku ap.) operation(fungování) workingprovoz na směnyshift operation
  2. (stroje ap.) operation, run(ning)(též funkčnost) commissionprovoz automobilucar operationuvést co do provozuput sth into operation, (do chodu) get sth going, (novou linku ap. též) commission sthbýt v provozube in operation, (fungovat) be workingmimo provozout of operation, (porouchaný) out of order
  3. (dopravní ap.) trafficjednosměrný provozone way trafficsilný provozheavy traffic

Vyskytuje se v

hustý: hustý provozheavy traffic

mimo: mimo provozout of service, out of order

pravidlo: pravidla silničního provozutraffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Code

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

účastník: dopr. účastník silničního provozuroad user

uvést: uvést co do provozuput sth into operation

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

schopný: schopný provozuoperational

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic

zkušební: zkušební provoz/verzetrial run/version

air: air trafficletový/letecký provoz

census: traffic censusstatistika provozu/průjezdu vozidel

chief: Chief Operating Office COOprovozní ředitel, ředitel provozu

flow: traffic flowdopravní provoz/proud

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

green: přen. go greenzačít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provoz

heavy: heavy traffichustý provoz

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

inbound: inbound trafficpříchozí provoz

manager: operations managervedoucí provozu

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

pilot: pilot schemezkušební provoz

service: (be) out of service(být) mimo provoz přístroj ap.

service: put sth out of servicevyřadit co z provozu

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

shutdown: government shutdownuzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financí

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

traffic: air trafficletový/letecký provoz

traffic: foot/pedestrian trafficpěší provoz

user: road usersúčastníci silničního provozu

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

working: in working conditionschopný provozu, provozuschopný