Hlavní obsah

provoz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (chod podniku ap.) operation(fungování) workingprovoz na směnyshift operation
  2. (stroje ap.) operation, run(ning)(též funkčnost) commissionprovoz automobilucar operationuvést co do provozuput sth into operation, (do chodu) get sth going, (novou linku ap. též) commission sthbýt v provozube in operation, (fungovat) be workingmimo provozout of operation, (porouchaný) out of order
  3. (dopravní ap.) trafficjednosměrný provozone way trafficsilný provozheavy traffic

Vyskytuje se v

hustý: hustý provozheavy traffic

mimo: mimo provozout of service, out of order

pravidlo: pravidla silničního provozutraffic regulations, BrE Highway Code, AmE Traffic Code

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

účastník: dopr. účastník silničního provozuroad user

uvést: uvést co do provozuput sth into operation

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

schopný: schopný provozuoperational

silný: silný liják/provozheavy rain/traffic

zkušební: zkušební provoz/verzetrial run/version

air: letový/letecký provozair traffic

census: statistika provozu/průjezdu vozideltraffic census

chief: provozní ředitel, ředitel provozuChief Operating Office COO

flow: dopravní provoz/proudtraffic flow

go: uvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.get sth going

green: začít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provozpřen. go green

heavy: hustý provozheavy traffic

heavy-duty: vybavení pro těžký provozheavy-duty equipment

inbound: příchozí provozinbound traffic

manager: vedoucí provozuoperations manager

no claims: sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidlano-claims bonus/discount

pilot: zkušební provozpilot scheme

service: (být) mimo provoz přístroj ap.(be) out of service

shutdown: dočasné zastavení provozutemporary shutdown

traffic: dopravní předpisy, pravidla silničního provozutraffic rules

user: účastníci silničního provozuroad users

vehicular: dopravní provoz, silniční ruch, automobilová dopravavehicular traffic

working: schopný provozu, provozuschopnýin working condition

provoz: provoz na směnyshift operation