Hlavní obsah

silný

Přídavné jméno

  1. (fyzicky) strong, powerfulpřen. silnější pohlavíthe stronger sex
  2. (výkonný) powerful, high-poweredsilný motorpowerful engine
  3. (pevný, odolný) strongsilná vůlestrong willsilné nervystrong nervessilné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points
  4. (mocný, vlivný) mighty, powerful, strongsilný vůdcepowerful leadersilná pozicefirm position
  5. (účinný) powerful(výraz ap.) strong, forciblesilná slovastrong words
  6. (tlustý) thick(látka též) heavysilná čárabold line
  7. (postava ap.) thick, corpulent, stout
  8. (početný) large, strong
  9. (intenzivní) strong, intense(deště ap.) heavy(těžký) severesilný liják/provozheavy rain/trafficsilný kuřákheavy smoker
  10. (mocně působící) strong(alkohol ap.) hard, heavysilný čajstrong teasilný tabákstrong tobacco, přen. strong meat

Vyskytuje se v

kuřák: náruživý/silný kuřákchain-smoker/heavy smoker

provoz: silný provozheavy traffic

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

třaskavina: silná třaskavinahigh explosive

kašel: Mám silný kašel.I have a bad cough.

namazat: namazat co silnou vrstvou čeho másla ap.slather sth with sth

bilious: med. bilious attacksilná nevolnost hl. žlučníková

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

cough: have a bad coughmít silný kašel

hard: hard drinkersilný pijan

heavy: heavy drinkersilný alkoholik, opilec

heavy: heavy rain/snowfallhustý déšť/silné sněžení

language: strong languagesilná slova i vulgární

massive: massive supportsilná podpora názoru ap.

point: sb's strong pointčí silná stránka

rain: heavy rainsilný déšť, liják

rainfall: heavy rainfallsilný déšť, vydatné dešťové srážky

sensation: sensation seekinghledání nových vzrušujících/silných zážitků

severe: severe painsilná bolest

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

sickness: rush of sicknessnával nevolnosti, silné nutkání zvracet

snowfall: heavy snowfallsilné sněžení, chumelenice

strength: strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky

strong: have a strong stomachmít silný žaludek

strong: sb's strong pointčí silná stránka

strong: ekon. strong currencysilná měna

use: use strong languagepoužívat silná slova

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

crimp: Strong currency is crimping exports.Silná měna brzdí vývoz.

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

overstatement: That's an overstatement.To je příliš silné slovo.

underweight: He is severely underweight.silnou podváhu.