Hlavní obsah

hard [hɑːd]

Přídavné jméno

  1. tvrdýmedium hardstředně tvrdý(as) hard as rocktvrdý jako kámenslang. hard-onerekce, stáníhovor. hard casetvrďák, drsňák člověk
  2. těžký úkol ap., obtížný, nesnadnýIt's hard to say.Těžko říct.She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšithard drinkersilný pijan
  3. pečlivý, pozorný, bedlivý prozkoumání, pohled ap.
  4. nelítostný, přísný, tvrdý
  5. be hard on sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatIt was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.
  6. tuhý, krutý mráz, zima ap.

Vyskytuje se v

hard: sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatbe hard on

hard-core: tvrdé jádro příznivců ap.hard-core members

hard luck: čí hovor. problémsb's hard luck

hard up: nemít dost, mít málo koho/čehobe hard up for sb/sth

nail: tvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.(as) hard as nails

rock: mezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemnábetween a rock and a hard place

cheese: pech, smůlaslang. hard cheese

cider: slabé jablečné vínoAmE hard cider

disk drive: pevný diskhard disk drive

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

fact: konkrétní faktahard facts

fern: kapradina laločnatáhard shield fern

glass: tvrzené sklotech. hard glass

going: obtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžkohard/heavy/tough going

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hearing: nedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing-impaired, hard of hearing

look: pečlivě zhodnotittake a long hard look

palate: tvrdé/měkké patroanat. hard/soft palate

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

roe: jikry/mlíčíhard/soft roe

shoulder: zpevněná/nezpevněná krajnicehard/soft shoulder

understand: těžko pochopitelnýhard to understand

wooded: s měkkým/tvrdým dřevem strom ap.soft/hard-wooded

worker: pracant, dříčhard worker

down: To vše jen díky tvrdé práci.That is all down to hard work.

find: těžko k nalezeníhard to find

hard feelings: Všechno dobrý? nezlobíš se ap.No hard feelings?

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

try: Více se snaž!Try harder!

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dřevo: tvrdé/měkké dřevohard/soft wood

jikra: jikry(hard) roe(s), vytřené spawn

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odstavný: dopr. odstavný pruhemergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulder

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

přilba: ochranná přilbana motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hat

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

tvrdě: být tvrdě zasažen čímbe hard hit by sth

tvrdý: tvrdé dřevohard wood

uhlí: černé uhlíhard coal, živičné soft coal

úmor: dřít (až) do úmorutoil hard, work one's fingers to the bone

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uvařený: uvařený na tvrdo/měkkohard/soft boiled

uvařit: uvařit na tvrdo/měkko co vejcehard-boil/soft-boil sth

vejce: vejce naměkko/natvrdo/ztracenásoft-boiled/hard-boiled/poached eggs

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

zlý: zlé časybad/hard times

ztuha: jít ztuha činnost ap.be hard/tough going

dostání: Je to těžko k dostání.It's hard to get.

náročný: Měl jsem náročný den.I had a hard day.

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

práce: lehká/těžká prácelight/hard work

pracovat: Tvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.

přístupný: těžko přístupnýhard to access

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýhard/easy to solve

říct: Těžko říct.It's hard to say.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

těžce: těžce pracovatwork hard

těžký: těžká prácehard work

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

uhádnout, uhodnout: Není těžké to uhádnout.It is not hard to guess.

vajíčko: vajíčko na tvrdo/měkkohard/soft-boiled egg

bargain: tvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.drive a hard bargain

vařený: vejce vařená natvrdohard-boiled eggs

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces