Hlavní obsah

perplexing [pəˈpleksɪŋ]

Vyskytuje se v

uvést: embarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spotuvést do rozpaků