Hlavní obsah

rock [rɒk]

Vyskytuje se v

houpací: houpací křeslorocking chair, rocker

kamenný: kamenná sůlrock salt

křeslo: houpací křeslorocking chair, rocker

kůň: houpací kůňrocking horse, cockhorse, hobbyhorse

led: s ledem whisky ap.on the rocks

převis: geol. skalní převisoverhang (of rock), overhanging rock/cliff

stěna: skalní stěnarock face/wall

kámen: kámen, nůžky, papírrock, paper, scissors

kopýtko: vyhodit si z kopýtkahave one's fling, whoop it up, get one's rocks off, užít si ap. have a fling, vybouřit se v mládí sow one's (wild) oats

acid: acidní horninygeol. acid rocks

bit: valivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninurock bit

candy: (cukrový) špalekcandy stick/cane, rock/stick candy

climber: skálolezecrock climber

climbing: skálolezení, skálolezectvírock climbing

face: skalní stěnarock face

fragmentary: úlomková horninageol. fragmentary rocks

hard: tvrdý jako kámen(as) hard as rock

igneous: vyvřelina, vyvřelá horninaigneous rock

lobster: langustaspiny lobster, rock lobster

massive: souvislá horninamassive rock

parent: matečná horninageol. parent rock

parrot: neoféma skalnírock parrot

rock: skalnička, alpínkabot. rock plant

rock bottom: dosáhnout samého dnareach/hit rock bottom

satin: provazová lávageol. satin rock

sedimentary: usazené horninysedimentary rocks

stick: (cukrový) špalekstick of rock

thrush: skalníkrock thrush

volcanic: sopečná hornina, vyvřelinavolcanic rock

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

punk: punk(rock)punk (rock)