Hlavní obsah

led

Podstatné jméno, rod mužský

  • icestudený jak(o) ledice-coldkostka leduice cubes ledem whisky ap.on the rocks

Vyskytuje se v

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

astray: lead sb astrayuvést koho v omyl, zmást koho, svést z cesty mapa, nečestný člověk ap.

field: lead the fieldvynikat v oboru, být nejlepší

lad: the ladskámoši, kluci

lead on: lead sb onnavést, zlákat koho k čemu lží ap.

lead on: lead sb on(o)balamutit, vodit za nos koho

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

way: lead the way(za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu

climbing: ice climbingledolezení, lezení v ledu

climbing: lead climbinglezení na obtížnost

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

crush: crushed icedrcený led, ledová tříšť

cube: ice/sugar cubekostka ledu/cukru

extension: extension cord/lead/cableprodlužovačka

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

ice: ice-bagsáček s ledem jako obklad

ice: ice divingpotápění pod ledem

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lead: lead sb astraypřen. svést koho na scestí

lead: lead the leaguevést ligu

lead: lead the listbýt v čele seznamu

lead: take the leadujmout se vedení, dostat se do čela

lead: give a leadjít příkladem, být vzorem ostatním

lead: sales leadskontakty na potenciální zákazníky v marketingu

lead: lead angleúhel stoupání závitu

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

lead: put the dog on the leadpsa na vodítko

lead: loď. hand leadmalá olovnice

lead: lead lineolovnice

leading: leading companiespřední společnosti

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

lead-up: lead-up to the electionpředvolební období

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

pick: ice picksekáček na led

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

tray: ice cube trayforma na led do mrazáku ap.

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

back burner: put sth on the back burnerdát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo

tightrope: walk a tightropebýt v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém ledě

citlivý: hud. citlivý tónsedmý stupeň leading tone, subtonic

čelo: sport. být v čele závodube in the lead

dvojí: vést dvojí životlead double life

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

kabel: motor. startovací kabelyBrE jump leads, AmE jumper cables

měkký: měkká tužkasoft-lead pencil

role: hlavní rolelead role, main part

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

stoupání: stoupání (závitu)lead

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

špičkový: špičkový odborníktop/leading expert

vedení: ujmout se vedenítake the lead

vůdčí: vůdčí osobnostleading figure, osnovatel ap. mastermind

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

přední: přední společnostileading companies

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vrch: stoupat do vrchu cesta ap.lead uphill

vysekat: vysekat díru do leducut a hole in the ice

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

bruslit: přen. bruslit na tenkém leděskate on thin ice

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes