Hlavní obsah

field [fiːld]

Podstatné jméno

  1. pole obilné ap.
  2. sport.hřiště, závodiště, hrací plocha hl. travnatásport. field eventstechnické disciplíny skok, hod ap.off-fieldmimo hřiště
  3. naleziště, ložisko, pole ropné ap.
  4. (vědní) obor, oblast, sféra činnostifield of activitypole/oblast působnosti
  5. terén oblast mimo laboratoř, úřad ap.field researchprůzkum v terénu, terénní průzkum
  6. (battle) field bitevní pole, bojištětake the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry
  7. field of vision, visual fieldzorné pole
  8. sport.pole závodníků

Vyskytuje se v

left field: (po)divný, ujetý, svéráznýleft-field

paddy: rýžové polepaddy (field)

athlete: (lehký) atletAmE track (and field) athlete

electromagnetic: elektromagnetické pole/vlnyelectromagnetic field/waves

football: fotbalové hřištěfootball field

gravitational: gravitační polefyz. gravitational field

hospital: polní nemocnice, lazaretfield hospital

lava: lávové polelava field

marker: lajnovačka na hřištěsport. line/field marker

order: vykázat koho z hřištěorder sb off the field

poppy: vlčí mákcorn poppy, field poppy

progressive: postupné poleelektr. progressive field

soccer: fotbalové hřištěsoccer field

study: oblast studiafield of study

track and field: (lehký) atlettrack and field athlete

vision: zorné polefield of vision

visual: zorné polevisual field

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

hokej: pozemní hokejBrE hockey, AmE field hockey

hrací: hrací plochaplaying field, hokejová ice ring

hřiště: fotbalové hřištěfootball field/pitch

lehký: sport. lehká atletikatrack and field

mák: bot. mák vlčífield poppy

obor: obor činnostifield of activity

pole: na poli čeho vědy, oboruin the field of sth

polní: polní plodinyfield crops

pozemní: pozemní hokejBrE hockey, AmE field hockey

studium: obor studiafield of study

tábor: stanový tábortented camp/field

terénní: terénní výzkumfield research

vlčí: bot. vlčí mákcorn poppy, field poppy

výzkum: terénní výzkumfield research

zorný: zorné polevisual field, field of vision

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

zaplavit: Řeka zaplavila pole.The river flooded the fields.

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

field: bitevní pole, bojiště(battle) field