Hlavní obsah

field [fiːld]

Podstatné jméno

  1. pole obilné ap.
  2. sport.hřiště, závodiště, hrací plocha hl. travnatásport. field eventstechnické disciplíny skok, hod ap.off-fieldmimo hřiště
  3. naleziště, ložisko, pole ropné ap.
  4. (vědní) obor, oblast, sféra činnostifield of activitypole/oblast působnosti
  5. terén oblast mimo laboratoř, úřad ap.field researchprůzkum v terénu, terénní průzkum
  6. (battle) field bitevní pole, bojištětake the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry
  7. field of vision, visual fieldzorné pole
  8. sport.pole závodníků

Vyskytuje se v

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

paddy: paddy (field)rýžové pole

athlete: AmE track (and field) athlete(lehký) atlet

electromagnetic: electromagnetic field/waveselektromagnetické pole/vlny

football: football fieldfotbalové hřiště

gravitational: fyz. gravitational fieldgravitační pole

hospital: field hospitalpolní nemocnice, lazaret

lava: lava fieldlávové pole

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

order: order sb off the fieldvykázat koho z hřiště

poppy: corn poppy, field poppyvlčí mák

progressive: elektr. progressive fieldpostupné pole

soccer: soccer fieldfotbalové hřiště

study: field of studyoblast studia

track and field: track and field athlete(lehký) atlet

track and field: track and field eventslehkoatletické disciplíny

vision: field of visionzorné pole

visual: visual fieldzorné pole

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

hokej: pozemní hokejBrE hockey, AmE field hockey

hrací: hrací plochaplaying field, hokejová ice ring

hřiště: fotbalové hřištěfootball field/pitch

hřiště: školní hřištěpro malé děti school playground, fotbalové ap. school playing field, vybetonovaný, sportovní dvůr school yard

lehký: sport. lehká atletikatrack and field

mák: bot. mák vlčífield poppy

obor: obor činnostifield of activity

pole: na poli čeho vědy, oboruin the field of sth

pole: sněžné/minové/ropné polesnow/mine/oil field

polní: polní plodinyfield crops

pozemní: pozemní hokejBrE hockey, AmE field hockey

studium: obor studiafield of study

tábor: stanový tábortented camp/field

terénní: terénní výzkumfield research

vlčí: bot. vlčí mákcorn poppy, field poppy

výzkum: terénní výzkumfield research

zorný: zorné polevisual field, field of vision

pole: zorat poleplough a field

pole: rýžové polerice field

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

zaplavit: Řeka zaplavila pole.The river flooded the fields.

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day