Hlavní obsah

přijít si

Vyskytuje se v

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

counsel: hledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmseek sb's counsel

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day