Hlavní obsah

získat

Dokonavé sloveso

  1. (nabýt) co gain(dostat ap.) getform. acquire, obtain sthZískáme tím čas.It will buy us some time.získat souhlasgain approvalzískat kontrolu nad čímgain control over sthzískat výhodugain advantage
  2. (přivést k názoru) koho pro co win sb for sth(přesvědčit) convince sb to do sth, turn sb to sth
  3. získat si (naklonit si) koho win sb over, win sb's favour/heart/affections
  4. koho (náborem) recruit(přitáhnout) attract sb
  5. (dosáhnout výhod) gain from sth(docílit) achieve, na čem(mít prospěch) benefit, profit from sth

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

fond: získat fondy na coraise funds for sth

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

náklonnost: získat čí náklonnostwin favour with sb, citovou win sb's affection

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

pověst: získat si pověstwin a reputation

prostředek: získat prostředky na coraise funds for sth

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

podvod: získat co podvodemobtain sth by fraud

podvodně: podvodně získat coobtain sth by fraud

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

zpět: získat co zpětretrieve, regain, reclaim sth

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

capital: raise capitalzískat kapitál

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

degree: take a master's degree in sthzískat magisterský titul z čeho, v čem

enlist: enlist the help of sbvzít si/získat koho na pomoc

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

knack: get the knack of sthzískat cvik v čem, proniknout do čeho

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

practice: get some practice in sthzískat (trošku) cvik v čem

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

raise: raise a loandostat/získat půjčku

reputation: earn a reputation of sthzískat si pověst jakou

tenure: get tenurezískat definitivu

work up: work up an appetitevyhladovět, získat apetyt cvičením ap.

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

take: He took gold.Získal zlato.

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu