Hlavní obsah

získat

Dokonavé sloveso

  1. (nabýt) co gain(dostat ap.) getform. acquire, obtain sthZískáme tím čas.It will buy us some time.získat souhlasgain approvalzískat kontrolu nad čímgain control over sthzískat výhodugain advantage
  2. (přivést k názoru) koho pro co win sb for sth(přesvědčit) convince sb to do sth, turn sb to sth
  3. získat si (naklonit si) koho win sb over, win sb's favour/heart/affections
  4. koho (náborem) recruit(přitáhnout) attract sb
  5. (dosáhnout výhod) gain from sth(docílit) achieve, na čem(mít prospěch) benefit, profit from sth

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

fond: získat fondy na coraise funds for sth

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

pověst: získat si pověstwin a reputation

prostředek: získat prostředky na coraise funds for sth

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

náklonnost: získat čí náklonnostwin favour with sb, citovou win sb's affection

podvod: získat co podvodemobtain sth by fraud

podvodně: podvodně získat coobtain sth by fraud

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

zpět: získat co zpětretrieve, regain, reclaim sth

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

capital: získat kapitálraise capital

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

credit: získat chválu za coget the credit for sth

entitled: získat nárok na co právníbecome entitled to sth

entrance: proniknout, dostat se, získat přístup kamgain entrance to sth

entry: získat přístup kamgain entry to sth

equilibrium: uklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohodyrestore one's equilibrium

favour: získat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si kohofind/win favour with sb/sth

gain: získat kontrolu nad čím, ovládnout cogain control over sth

gather: získat důkazy proti komupráv. gather evidence against sb

grab: získat čí pozornostgrab sb's attention

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

high ground: získat výhodu/převahutake/gain the high ground

knack: získat cvik v čem, proniknout do čehoget the knack of sth

poise: získat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnitrecover one's poise

predominant: začít převládat, získat převahubecome predominant

reputation: získat si pověst jakouearn a reputation of sth

tenure: získat definitivuget tenure

work up: vyhladovět, získat apetyt cvičením ap.work up an appetite

acclaim: získat chválu kritikůwin critical acclaim

championship: Získá mistrovský titul?Will he take the championship?

fail: Nepodařilo se mu získat poslední gem.He failed to win the last game.

fund: získat prostředky na coraise funds for sth

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

take: Získal zlato.He took gold.

which: Získali jsme 50 000, což je dobré.We have raised 50 000, which is good.

buy: získat čas oddálit záležitostbuy (some) time

onside: získat koho na svou stranubring sb onside

získat: získat souhlasgain approval