Hlavní obsah

kontrola

Vyskytuje se v

pasový: Passport Controlpasová kontrola

technický: BrE MOT testtechnická kontrola vozu

získat: gain control over sthzískat kontrolu nad čím

vymknout se: get/be out of control, nevyjít ap. go/awry adriftvymknout se kontrole

zběžný: cursory/brief checkzběžná kontrola

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

checker: výp. spell checkerkontrola pravopisu v editoru ap.

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

inspection: customs inspectioncelní kontrola

inventory: inventory checkinventura, kontrola zásob

passport: passport controlpasová kontrola

review: be under reviewbýt přezkoumáván, procházet kontrolou systém, zařízení ap.

roadside: roadside checksilniční kontrola

security: security checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

spellcheck: run a spellcheckspustit kontrolu pravopisu na počítači

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

test: MOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STK

under: be under controlbýt pod kontrolou

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

kontrola: go for a checkupjít na kontrolu k lékaři