Hlavní obsah

inspection [ɪnˈspekʃən]

Vyskytuje se v

close: při/po důkladnější prohlídce(up)on closer inspection

kontrola: kontrola jízdenekticket inspection

prohlídka: celní prohlídkacustoms inspection

revize: revize jízdenekticket inspection

inspection: celní kontrolacustoms inspection