Hlavní obsah

kontrola

Vyskytuje se v

pasový: pasová kontrolaPassport Control

technický: technická kontrola vozuBrE MOT test

získat: získat kontrolu nad čímgain control over sth

vymknout se: vymknout se kontroleget/be out of control, nevyjít ap. go/awry adrift

zběžný: zběžná kontrolacursory/brief check

bring: dostat co pod kontrolu, podmanit (si) cobring sth under control

checker: kontrola pravopisu v editoru ap.výp. spell checker

comptroller: úředník pověřený kontrolou státních financíComptroller and Auditor General

drug: úřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřadDrug Enforcement Administration/Agency

gain: získat kontrolu nad čím, ovládnout cogain control over sth

inspection: celní kontrolacustoms inspection

inventory: inventura, kontrola zásobinventory check

passport: pasová kontrolapassport control

review: být přezkoumáván, procházet kontrolou systém, zařízení ap.be under review

roadside: silniční kontrolaroadside check

security: bezpečnostní kontrola při vstupu ap.security check

smog: kontrola emisí vozidlasmog check/test

spellcheck: spustit kontrolu pravopisu na počítačirun a spellcheck

take: převzít kontrolu/moctake control/power

test: technická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STKMOT test

under: být pod kontroloube under control

beyond: Bylo to mimo naši kontrolu.It was beyond our control.

kontrola: jít na kontrolu k lékařigo for a checkup