Hlavní obsah

beyond [bɪˈjɒnd]

Předložka

  1. sth (až) za čím, (až) za hranicí, na druhé straně čehobeyond comparison(zcela) nesrovnatelný lepší ap.
  2. (i) po čem, přes co limit
  3. sth kromě, mimo koho/čeho, až na koho/co
  4. mimo, nad rámec čeho chápání, porozuměníThat's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.beyond (all) doubtnepochybně, nade vší pochybnostbeyond recognitionk nepoznání změněný

Vyskytuje se v

beyond: onen svět, záhrobíthe beyond

doubt: nade vší pochybnost, nepochybně, zcela určitěbeyond a doubt

joke: už nebýt/přestávat být legracebe beyond a joke

ken: mimo rozsah znalostí, mimo dosah chápání kohobeyond sb's ken, beyond the ken of sb

means: žít (si) nad poměry, žít nad své možnostilive beyond one's means

measure: ohromně, nad míru, velice víc, než je zdrávobeyond measure

recall: nenávratně (ztracený), nenapravitelně, nezvratně zničený ap.beyond recall

recognition: k nepoznání změnit se ap.beyond (all) recognition

comprehension: nad čí chápání, nepochopitelný pro kohobeyond sb's comprehension

description: nepopsatelný (slovy), nepopsatelněbeyond description

duty: nad rámec svých povinností číbeyond the call of duty

endurance: nesnesitelnýbeyond endurance

expectation: nad (naše) očekáváníbeyond (our) expectations

grasp: být nad čí chápáníbe beyond sb's grasp

hope: beznadějnýbeyond hope

purview: v rámci/mimo rámec působnosti koho/čehowithin/beyond the purview of sb/sth

question: nepochybně, nade vší pochybnostbeyond all/past question

reach: mimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškouout of/beyond reach

reasonable: nezpochybnitelně, nepochybněbeyond reasonable doubt

recovery: nevyléčitelný pacient ap., nenávratně ztracený zničený ap.beyond recovery

repair: nedat se (již) opravit, být neopravitelnýbe beyond repair

reproach: perfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknoutabove/beyond reproach

scope: v rámci/mimo rámec kompetence/možností kohowithin/beyond sb's scope

sea: za mořem, v zámoříbeyond the sea

horizon: na obzoru/za obzor(em)on/beyond the horizon

realm: Není to nemožné.It's not beyond the realms of reality.

hranice: za hranicemibeyond the borders, v zahraničí abroad

kompetence: přesahovat čí kompetencebe beyond sb's authority

nezaplacení: k nezaplacení cennýpriceless, invaluable, beyond/without price

obzor: na obzoru/za obzoremon/beyond the horizon

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt

rámec: nad rámec čehobeyond sth

svět: onen světthe world beyond, the life to come

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

za: (až) za hranicí čehobeyond sth

mít: Na to nemám.finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

vymykat se: To se vymyká mému chápání.That is way beyond me.

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

rozum: Nejde mi to na rozum.It puzzles me., I don't get it., It's beyond me.

belief: neuvěřitelný, k nevíře, neuvěřitelněbeyond belief