Hlavní obsah

beyond [bɪˈjɒnd]

Předložka

  1. sth (až) za čím, (až) za hranicí, na druhé straně čehobeyond comparison(zcela) nesrovnatelný lepší ap.
  2. (i) po čem, přes co limit
  3. sth kromě, mimo koho/čeho, až na koho/co
  4. mimo, nad rámec čeho chápání, porozuměníThat's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.beyond (all) doubtnepochybně, nade vší pochybnostbeyond recognitionk nepoznání změněný

Vyskytuje se v

belief: beyond beliefneuvěřitelný, k nevíře, neuvěřitelně

doubt: beyond a doubtnade vší pochybnost, nepochybně, zcela určitě

joke: be beyond a jokeuž nebýt/přestávat být legrace

ken: beyond sb's ken, beyond the ken of sbmimo rozsah znalostí, mimo dosah chápání koho

means: live beyond one's meansžít (si) nad poměry, žít nad své možnosti

measure: beyond measureohromně, nad míru, velice víc, než je zdrávo

recall: beyond recallnenávratně (ztracený), nenapravitelně, nezvratně zničený ap.

recognition: beyond (all) recognitionk nepoznání změnit se ap.

comprehension: beyond sb's comprehensionnad čí chápání, nepochopitelný pro koho

description: beyond descriptionnepopsatelný (slovy), nepopsatelně

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností čí

endurance: beyond endurancenesnesitelný

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání

grasp: be beyond sb's graspbýt nad čí chápání

hope: beyond hopebeznadějný

means: be beyond sb's meansbýt nad čí (finanční) možnosti

purview: within/beyond the purview of sb/sthv rámci/mimo rámec působnosti koho/čeho

question: beyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnost

reach: out of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou

reasonable: beyond reasonable doubtnezpochybnitelně, nepochybně

recovery: beyond recoverynevyléčitelný pacient ap., nenávratně ztracený zničený ap.

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

reproach: above/beyond reproachperfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknout

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

sea: beyond the seaza mořem, v zámoří

horizon: on/beyond the horizonna obzoru/za obzor(em)

realm: It's not beyond the realms of reality.Není to nemožné.

hranice: za hranicemibeyond the borders, v zahraničí abroad

kompetence: přesahovat čí kompetencebe beyond sb's authority

nezaplacení: k nezaplacení cennýpriceless, invaluable, beyond/without price

obzor: na obzoru/za obzoremon/beyond the horizon

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt

rámec: nad rámec čehobeyond sth

svět: onen světthe world beyond, the life to come

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

za: (až) za hranicí čehobeyond sth

mít: Na to nemám.finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

vymykat se: To se vymyká mému chápání.That is way beyond me.

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

rozum: Nejde mi to na rozum.It puzzles me., I don't get it., It's beyond me.